Vill du börja medicinera för att underlätta din ADHD?

Slipp väntetider och krångel i den offentliga vården och vänd dig till oss för en smidig och digital vårdprocess. Du kan få hjälp med medicinering inom en vecka om du uppfyller kriterierna för medicinering.

Uppstart inom en vecka

Du kan komma igång med medicinering inom en vecka om du uppfyller alla kriterier för behandling.

Lägst pris

Vi erbjuder den mest prisvärda medicineringen på marknaden.

Digital process

Vår process är helt digital och du kan kontakta oss smidigt i vår patientportal genom att logga in med BankID

Hur funkar medicinering?

1. Lämna en vårdbegäran

Klicka på ”starta medicinering”, logga in med BankID och fyll i formuläret.

Läs mer

 • Du skickar in en vårdbegäran genom att logga in med BankID och fyller i formuläret.
 • Om du gjort din utredning hos oss har vi redan dokumenten som behövs från din utredning.
 • Om du gjort din utredning hos en annan mottagning behöver du bifoga din neuropsykiatriska utredning, läkemedelslista, samt senaste journalanteckningar från din nuvarande vårdgivare.

2. Läkarbedömning

Om du bedöms kunna uppfylla kriterier för ADHD medicinering bjuds du in till igångsättning.

Läs mer

När vi gått igenom din vårdbegäran skickar vi ett förslag på tid för läkarbedömning.

Om du efter läkarsamtalet bjuds in till igångsättning sker betalning innan du kan hämta ut några recept. Betalning sker via Swish, faktura eller Klarna som även erbjuder delbetalning.

3. Igångsättning och uppföljning

Vi börjar din medicinering och har kontinuerlig uppföljning för att se till att du hittar något som funkar för dig.

Läs mer

Vid igångsättning börjar man med de mest beprövade medicinerna och doserna. Tillsammans med din läkare bedömer ni effekten och om medicinen passar dig.

Du kan läsa mer om olika mediciner, deras effekter och biverkningar i vår kunskapsbas

Starta din medicinering idag

Tryck nedan för att starta din medicineringsprocess. Du betalar inget föränn du är godkänd för behandling. Du loggar tryggt in med BankID och fyller i formuläret. Vi går igenom din information och bokar en tid hos läkare för bedömning. Hela processen är digital.

Varför ADHD-mottagningen

Vi vill att du ska känna dig trygg och säker med ditt vårdval. Vi arbetar ständigt för att erbjuda ett smidigt, kvalitativt och prisvärt vårdalternativ. Hos oss pratar du alltid med legitimerade psykologer och läkare, och vid tider som passar dig. Vår process är helt digital och du kan därför välja att genomföra moment och kontakta oss när det passar dig. Genom att vara helt digitala kan vi också erbjuda den mest prisvärda utredningen på marknaden.

 • Hos oss arbetar läkare som specialiserat sig i psykiatri och psykologer med lång erfarenhet
 • Vi erbjuder en helt digital vårdprocess – det gör det smidigt och lätt att göra utredning och få medicinering på dina premisser
 • Du kan börja din medicinering inom en vecka om du uppfyller kriterierna
 • Vi är mest prisvärda på marknaden och erbjuder delbetalning via Klarna
 • Våra patienter ger oss betyg 4.9/5

Våra priser

Om du startar medicinering för första gången

Hos oss kan du få hjälp med medicinering oavsett om du gjort din utredning hos oss eller inte. Vi hjälper dig att testa medicin och dosering och följer upp längst vägen.

 • Uppstart av medicinering och åtgärder
 • Utprovning av ny medicin och dosering
 • Introduktion till kognitivt stöd och arbetsterapeut
 • Vi tar emot patienter som gjort sin utredning hos andra mottagningar

Du betalar 5995 kr för första årets behandling. Om du har gjort din utredning hos oss, så har vi redan genomfört några av de moment som annars ingår vid läkemedelsinsättning. Om du uppfyller kriterierna för medicinering så kan vi därför erbjuda igångsättning för 4995 kr. Läkemedelskostnader tillkommer och inkluderas i högkostnadsskyddet tillsammans med dina andra mediciner.

Om du har en pågående behandling

Om du redan har en utprovad medicinering hos en annan vårdgivare men vill byta mottagning kan du vända dig till oss.

För att kunna byta till vår mottagning skickar du in en vårdbegäran för medicinering. Du behöver bifoga din neuropsykiatriska utredning, läkemedelslista, samt senaste journalanteckningar från din nuvarande vårdgivare.

Du betalar 4995 kr för ett års behandling. Läkemedelskostnader tillkommer och inkluderas i högkostnadsskyddet tillsammans med dina andra mediciner.

* Lämna in din vårdbegäran på knappen ovan så kontaktar vi dig med mer information. Du betalar inget föränn du har blivit godkänd för medicinering.

Vanliga frågor

Vad ingår i utredningen?

Vi arbetar i team med psykolog och specialistläkare i psykiatri som går igenom den informationen vi inhämtat via samtal med dig, anhörig och formulär. Du genomför även neuropsykologiska tester digitalt. Du kommer efter utredningen att erhålla ett neuropsykiatriskt utlåtande som du vid behov kan använda dig av vid kontakt med vården.

Vad kostar en utredning?

En komplett neuropsykiatrisk utredning kostar för närvarande 18995 kr. Se mer information under priser. Alla köp hos oss kan delbetalas via Klarna.

Hur betalar jag?

Du får instruktioner för betalning när du fyllt i en vårdbegäran. All betalning sker via Klarna, där du kan välja att betala direkt via din bank, ditt kort eller delbetala köpet.

Varför behöver ni prata med en anhörig?

Vi behöver få information från flera källor för att få en helhetsbild av ditt liv och din problematik. Vi pratar med en nära anhörig som kände dig som barn.

Vad händer om jag inte vill göra en utredning efter första bedömningen?

Om du ångrar dig efter psykologbedömningen så behöver du inte gå vidare med utredningen och betalar endast för det besöket.

Vad händer om jag inte uppfyller kriterierna efter en första bedömning?

Om psykologen bedömer att det troligen inte föreligger neuropsykiatrisk problematik rekommenderas du att inte fortsätta utredningen. Däremot får du en bedömning av psykologen vad din problematik annars kan bestå av. Exempelvis ångestproblematik, tvång etc.

Kan primärvården ta del av er bedömning?

Om du uppfyllt kriterier för ADHD och önskar prova medicinering via offentliga vården kan vi hjälpa dig att skicka remiss till psykiatrin.

Vad för åtgärder kan man ta efter en diagnos?

Om det inte framkommer några hinder från att prova ADHD medicinering erbjuds du att prova det via tjänsten ADHD-medicinering. Genom att få svar på den problematiken man har upplevt kan det hjälpa dig att må bättre. Hur vi reagerar är olika, en del med lättnad, andra med sorg och ilska. Det viktigaste är arbeta med strategier för att kunna få bättre balans och energireglering i vardagen. Med medicinering kan det för en del patienter bli lättare att bibehålla. 

Är en diagnos permanent?

Vissa symptom på ADHD kan över tid bli mer lindriga eftersom man lär sig hantera sina symtom. Dock finns det många med odiagnostiserad ADHD som får andra besvär som exempelvis utmattning och inte får rätt behandling. En ADHD diagnos är generellt sett något som man tar med sig i livet. Om du diagnostiserats som barn och upplever att du inte uppfyller kraven för diagnos längre kan man efter en ny neuropsykiatrisk utredning i vissa fall avskriva diagnosen.

Kan jag besöka er mottagning?

Vi arbetar för närvarande endast digitalt. Det gör att vi kan vara flexibla och prisvärda. All kontakt sker digitalt och du använder BankID för att logga in.

När börjar jag betala för utredningen?

Du betalar 995 kronor i samband med första bedömningssamtalet med psykolog. Om psykologen gör bedömningen att dina besvär kan bero på ADHD går du vidare i utredningen och betalar då resterande kostnaden på 18 000 för den fullständiga utredningen. En full utredning kostar alltså 18 995 kronor. Alla köp hos oss kan delbetalas via Klarna.

Behöver jag betala även om jag inte får en diagnos?

Det viktiga är att hitta en förklaring till din problematik. Ibland är svaret inte ADHD utan någon annan diagnos som passar bättre in än ADHD. Det i sig kan ge dig en förklaring. Du betalar för en neuropsykiatrisk utredning oavsett om du diagnostiseras med ADHD eller inte, men utredningen kan även ha andra utfall och vi hjälper dig att navigera val framåt.

Behöver jag betala för medicinering?

Du behöver betala för behandlingspaketet vilket innebär förskrivning av medicin och uppföljningar under ett år. Själva ADHD medicinen ingår i högkostnadsskyddet där man inte betalar mer än 2600 kr per år för medicin och dit räknas även medicin som någon annan läkare förskrivit.

Måste jag medicinera om jag får en diagnos?

Många gånger räcker en förklaring till varför man upplever problem i vardagen. Medicinering kan hjälpa till om strategierna man har inte räcker. Vi erbjuder medicinering separat och du får frågan efter din utredning om du önskar påbörja en sådan insats.

Vad gäller för att jag ska kunna få adhd-medicinering via er?

För att kunna få medicinering digitalt via oss behöver du vara över 18 år, inte ha något pågående missbruk. Du behöver ha fått ditt hjärta undersökt (lyssnat) av en läkare och inte ha några hjärtbesvär. Ej heller ha epilepsi. Ej vara gravid. Viss social stabilitet för att kunna följas säkert. Du behöver även kunna återkoppla ditt blodtryck vid våra uppföljningar och vi rekommenderar att du köper en blodtrycksapparat för att underlätta det.

Vilken ADHD-medicin kommer jag att få?

Vi följer läkemedelsverkets riktlinjer för medicinering och vilken ordning man testar dem.

P.g.a. regler för annonsering kan vi inte lista aktuella läkemedel, varumärken eller annan information här på vår hemsida. Skicka oss ett meddelande så svarar vi kring vad för rutiner som finns kring olika mediciner.

Hur fungerar medicinen och vilka biverkningar finns det?

Det finns två primära grupper mediciner för ADHD behandling. Nedan kan du läsa om dem, men p.g.a. regler kring marknadsföring kan vi inte lista specifika läkemedel och använda vissa termer. Skicka ett meddelande om du har fler frågor kring våra processer för medicinering.

Centralstimulantia

Centralstimulantia ökar nivåerna av dopamin som hjärnan behöver. Effekten kommer inom cirka en timme och håller i sig från 4-14 timmar beroende på vilket läkemedel. Idag tror forskare att problemet med ADHD uppstår vid för låga nivåer av dopamin. Centralstimulantia påverkar dopaminupptagningen genom att göra dopamin mer tillgängligt eller/och har även en till verkningsmekanism vilket gör att dopamin blir ytterligare mer tillgängligt. Båda substanserna hjäper personer med ADHD på flera olika områden där symtomen av ADHD märks. Exempelvis koncentration och energibalansering. Eftersom graden av symtomen av ADHD ser väldigt olika ut påverkar även medicinen dessa olika. Det går därför inte att helt säga att den ena medicinen fungerar bättre än den andra då det är individuellt.

Biverkningar

De främsta biverkningarna av centralstimulantia är att man inte blir lika hungrig. En del kan uppleva ökad ångest. Andra får påverkan på sömnen. Få får påverkan på puls och blodtryck och det är något som behöver följas upp regelbundet vid ADHD-medicinering. Det finns flera biverkningar och om något uppkommer som skulle kunna vara en biverkan diskuterar vi det i samband med uppföljningarna som sker regelbundet.

Icke-centralstimulantia

Det finns två icke-centralstimulerande substanser som används för ADHD-behandling. Båda medicinerna tar tid innan de ger effekt, vanligtvis cirka en vecka. Du behöver trappa upp och trappa ner medicinen till skillnad från centralstimulantia.

Effekt 

Substanserna har påverkan på blodtrycket vilket i sin tur har sett kunnat ge effekt på ADHD-symtom. Sambandet vad man tror är att det har en lugnande effekt vilket då i sin tur påverkar och hjälper ADHD-symtomen.

Biverkningar

De främsta biverkningar är trötthet och påverkan på blodtrycket då mot det lägre hållet. De två substanserna kan antingen öka eller minska aptiten. Ibland kombineras centralstimulantia och icke-centralstimulantia för att hjälpa mot biverkningar som man får av centralstimulantia och den extra effekten man får av icke-centralstimulantia.

Kontakta oss