Läkarsamtal psykiatrisk bedömning

1,750.00 kr

Vad kan jag få hjälp med?
Vi kan hjälpa dig med olika psykiatriska tillstånd, framförallt inom kategorierna nedan. Om du är osäker på om vi kan hjälpa dig kan du alltid skicka ett säkert meddelande genom att logga in med BankID i högra hörnet. Du kan läsa mer om vad tjänsten kostar och innebär under priser.

Sömnbesvär
Har du problem med sömnen? Vi kan hjälpa dig med stöd och behandling för att få den sömn du behöver.

Depression
Har du en depression? Vi kan hjälpa dig med stöd och behandling.

Oro och ångest
Har du problem med oro och ångest? Vi kan hjälpa dig med stöd och behandling.

Vi har en del besvär vi inte kan hjälpa dig med, så kallade kontraindikationer.

Självmordsrisk
Pågående självskadebeteende
EIPS och andra personlighetssydnrom
Komplex problematik som kräver mer noggrann uppföljning, insatser från t ex LSS, samarbete med AF, rehabkoordinator osv.