Varför har alla helt plötsligt ADHD?

Det är en fråga som ofta cirkuleras på sociala medier och kanske uttrycks av folk i din närhet när ämnet ADHD förs på tal. Eftersom ADHD syns allt mer i medier kan det verka som att fler människor får diagnosen ADHD idag, men detta beror främst på en ökad medvetenhet och bättre diagnosmetoder snarare än en verklig ökning i antalet fall.

Skrivet av Dr. Maxemilian Maxe

Det kan verka som att fler människor får diagnosen ADHD idag, men detta beror främst på en ökad medvetenhet och bättre diagnosmetoder snarare än en verklig ökning i antalet fall.

Här är några anledningar till varför man kan uppleva att ADHD-diagnoser blivit vanligare:

 

  1. Förbättrad diagnostik: Vårt förstående för ADHD har vuxit avsevärt under de senaste decennierna. Läkare och annan sjukvårdspersonal har tillgång till bättre verktyg och metoder för att diagnostisera ADHD, vilket innebär att fler människor som har ADHD hittas och kan erbjudas stöd.
  2. Ökad medvetenhet: Medvetenheten om ADHD har ökat betydligt, både hos allmänheten och inom sjukvården. Detta innebär att fler människor är medvetna om symptomen och söker professionell hjälp, vilket i sin tur leder till att fler människor diagnostiseras.
  3. Förändringar i diagnoskriterierna: Definitionen och diagnoskriterierna för ADHD har ändrats över tid, vilket ibland har resulterat i att fler människor passar in i diagnosen. Till exempel inkluderade tidigare kriterier bara barn, men det är nu etablerat att ADHD är ett livslångt tillstånd som kan variera i svårighetsgrad ju äldre man blir.
Image of happy laughing man

Det finns också många mediaprofiler som belyser ämnet psykisk hälsa och försöker att skapa en dialog i samhället kring vikten av tillgänglighet, transparans och kunskap i relation till olika psykiatriska diagnoser. 

ADHD är också en diagnos som kan ha många igenkänningsfaktorer. Därför delar många med sig av sina vardagsproblem och skämtar om problematiken de upplever.

Funderar du på något mer? Du kan alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Skrivet av Dr. Maxemilian Maxe

Maxemilian är legitimerad specialistläkare i psykiatri. Han har många års erfarenhet av både vuxen- och barnpsykiatri inom så väl offentlig som privat vård. Maxemilian är också ansvarig läkare på ADHD Mottagningen.
Senast uppdaterad 31 okt, 2023

Du kanske också vill läsa

Varför kan jag inte komma igång?

Varför kan jag inte komma igång?

Igångsättning, eller starta en aktivitet, kan vara särskilt svårt vid ADHD. Du kan ha problem med att börja uppgifter, även om du förstår vad du behöver göra och varför det är viktigt.

Vilka hjälpmedel kan man få med ADHD-diagnos?

Vilka hjälpmedel kan man få med ADHD-diagnos?

Det finns flera olika hjälpmedel och behandlingsformer som kan vara användbara för personer med ADHD-diagnos. Vilket hjälpmedel eller vilka metoder som används beror på individen och behov.