Image of happy laughing man

Vilka hjälpmedel kan man få med ADHD-diagnos?

Det finns flera olika hjälpmedel och behandlingsformer som kan vara användbara för personer med ADHD-diagnos. Vilket hjälpmedel eller vilka metoder som används beror på individen och behov.

Skrivet av Dr. Maxemilian Maxe

Det finns flera olika hjälpmedel och behandlingsformer som kan vara användbara för personer med ADHD-diagnos. Vilket hjälpmedel eller vilka metoder som används beror på individen och behov.

Här är de 5 vanligaste hjälpmedlen vid en ADHD-diagnos:

1. Medicinering

Stimulantia som metylfenidat (Ritalin, Concerta) och amfetaminbaserade läkemedel (Elvanse, Attentin), såväl icke-stimulantia såsom atomoxetin (Strattera) och guanfacin (Intuniv), är ofta första linjens behandling för ADHD. Dessa läkemedel hjälper till att förbättra symptom som impulsivitet, koncentration och uppmärksamhet.

2. Arbetsterapi

En arbetsterapeut kan hjälpa individer att hitta strategier för att hantera vardagliga utmaningar. Detta kan innefatta tekniker för tidsplanering, organisering och målsättning.

3. KBT (Kognitiv beteendeterapi)

En terapeut använder metoder för att hjälpa individen känna igen oönskade beteenden och lära sig sätt att förändra dem. Det kan inkludera tekniker för att hantera ilska, förbättra organisatoriska färdigheter och hantera tidsplaner.

4. Stödgrupper

Att delta i en grupp med andra som också har ADHD kan ge stöd, uppmuntran och råd.

5. Anpassningar i skolan och på arbetet

Skolor ska kunna erbjuda särskilda utbildningsplaner och handlingsplaner för att hjälpa studenter med ADHD.

En del hjälpmedel funkar bättre för en del, och en del sämre. Alla individer har olika behov och problem de upplever i sin vardag. För många hjälper någon av de här hjälpmedlen tillräckligt för att man ska uppleva minskade störningsmoment i sin vardag, ibland kombinerar man även flera strategier.  

Image of happy laughing man

Funderar du på något mer? Du kan alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Skrivet av Dr. Maxemilian Maxe

Maxemilian är legitimerad specialistläkare i psykiatri. Han har många års erfarenhet av både vuxen- och barnpsykiatri inom så väl offentlig som privat vård. Maxemilian är också ansvarig läkare på ADHD Mottagningen.
Senast uppdaterad 8 jan, 2024

Du kanske också vill läsa

Varför kan jag inte komma igång?

Varför kan jag inte komma igång?

Igångsättning, eller starta en aktivitet, kan vara särskilt svårt vid ADHD. Du kan ha problem med att börja uppgifter, även om du förstår vad du behöver göra och varför det är viktigt.

Varför har alla helt plötsligt ADHD?

Varför har alla helt plötsligt ADHD?

Det är en fråga som ofta cirkuleras på sociala medier och kanske uttrycks av folk i din närhet när ämnet ADHD förs på tal. Eftersom ADHD syns allt mer i medier kan det verka som att fler människor får diagnosen ADHD idag, men detta beror främst på en ökad medvetenhet och bättre diagnosmetoder snarare än en verklig ökning i antalet fall.