Funderar du på om du har ADHD?

Slipp väntetider och gör en privat ADHD-utredning via adhdmottagningen.se. Ett bedömningssamtal kostar 995 kr och vi garanterar dig en tid hos psykolog inom en vecka. 

Tid inom en vecka

Du får träffa en psykolog för en första bedömning inom en vecka.

Lägst pris

Vi erbjuder den mest prisvärda utredningen på marknaden.

Digital utredning

Vår process är helt digital och därför kan du själv bestämma när du vill göra momenten.

Varför ADHD mottagningen

Vi vill att du ska känna dig trygg och säker med ditt vårdval. Vi arbetar ständigt för att erbjuda ett smidigt, kvalitativt och prisvärt vårdalternativ.

Hos oss pratar du alltid med legitimerade psykologer och läkare, och vid tider som passar dig. Vår process är helt digital och du kan därför välja att göra alla moment när det passar dig. Genom att vara helt digitala kan vi också erbjuda den mest prisvärda utredningen på marknaden.

 • Hos oss arbetar läkare som specialiserat sig i psykiatri och psykologer med lång erfarenhet
 • Vi erbjuder en helt digital undersökning – det gör det smidigt och lätt att göra utredning på dina premisser
 • Du får tid hos psykolog inom en vecka
 • Vi är mest prisvärda på marknaden och erbjuder delbetalning via Klarna
 • Vi hjälper dig med medicinering och uppföljning

Hur funkar en utredning?

1. Initial bedömning

Du träffar en psykolog för en första bedömning. Mötet sker digitalt och kostar 995 kr.

Läs mer

 • Du skickar in en vårdbegäran genom att logga in med BankID och fylla i formuläret.
 • Vi skickar inbjudan till ett bedömningsmöte med psykolog. Inför psykologbedömningen skickar vi formulär som du får besvara.
 • Samtalet med psykolog sker via video och kostar 995 kr.

2. ADHD Utredning

Om du bedöms kunna uppfylla kriterier för ADHD erbjuds du att fortsätta utredningen.

Läs mer

Utredningen innefattar inhämtning av information via tester, samtal med anhöriga samt videosamtal för läkarbedöming. Hela processen sker digitalt.

En komplett utredning kostar 18995 kr och inkluderar alla steg, inklusive den första betalningen. Utredningen kan delbetalas via Klarna.

3. Diagnosbesked

Vi går tillsammans igenom ditt resultat och eventuella åtgärder, däribland medicinering.

Läs mer

Via vår mottagning kan du även erbjudas medicinering om du önskar och uppfyller kriterier för det.

Läs mer om medicinering här.

Börja din utredning idag

Tryck nedan för att starta din utredning. Du betalar 995 kr för det första samtalet hos psykolog. När du betalat loggar du in med BankID och fyller i formuläret. Vi bokar en tid för en första bedömning hos psykolog för att se om du kan få hjälp med en utredning.

Vi hjälper dig med medicinering

Hos oss kan du få hjälp med medicinering oavsett om du gjort en utredning hos oss eller inte. Vi hjälper dig att testa medicin och dosering och följer upp längst vägen.

Om du redan har medicinering men vill byta mottagning är du även välkommen till oss. Klicka på knappen nedan för att logga in med BankID och fyll i formuläret.

Nystart av medicinering kostar 5995 kr och att byta mottagning kostar 4995 kr. Betalningen kan delas upp med Klarna och sker när du blivit godkänd för medicinering.

 • Uppstart av medicinering och åtgärder
 • Utprovning av ny medicin och dosering
 • Introduktion till kognitivt stöd och arbetsterapeut
 • Vi tar emot patienter från andra mottagningar

Våra priser

ADHD utredning

 • Bedömningssamtal kostar 995 kr och inkluderar ett samtal hos psykolog
 • En fullständig utredning kostar 18995 kr och inkluderar bedömning hos psykolog, intervju med anhörig, alla tester, läkarbedömning samt samtal om vidare steg.

Medicinering

 • Uppstart av medicinering kostar 5995 kr och inkluderar utprovning av medicin och dosering samt uppföljning.
 • Vi tar emot patienter från andra mottagningar som redan medicineras. Uppstart i sådant fall kostar 4995 kr.

Övriga tjänster

 • Intyg för körkort – 1295 kr eller 1895 kr om du behöver lämna drogscreening

Logga in med BankID. När du fyllt i formuläret får du en länk till betalning.

Vanliga frågor

Vad ingår i utredningen?

Vi arbetar i team med psykolog och specialistläkare i psykiatri som går igenom den informationen vi inhämtat via samtal med dig, anhörig och formulär. Du genomför även neuropsykologiska tester digitalt. Du kommer efter utredningen att erhålla ett neuropsykiatriskt utlåtande som du vid behov kan använda dig av vid kontakt med vården.

Vad kostar en utredning?

En komplett neuropsykiatrisk utredning kostar för närvarande 18995 kr. Se mer information under priser. Alla köp hos oss kan delbetalas via Klarna.

Hur betalar jag?

Du får instruktioner för betalning när du fyllt i en vårdbegäran. All betalning sker via Klarna, där du kan välja att betala direkt via din bank, ditt kort eller delbetala köpet.

Varför behöver ni prata med en anhörig?

Vi behöver få information från flera källor för att få en helhetsbild av ditt liv och din problematik. Vi pratar med en nära anhörig som kände dig som barn.

Vad händer om jag inte vill göra en utredning efter första bedömningen?

Om du ångrar dig efter psykologbedömningen så behöver du inte gå vidare med utredningen och betalar endast för det besöket.

Vad händer om jag inte uppfyller kriterierna efter en första bedömning?

Om psykologen bedömer att det troligen inte föreligger neuropsykiatrisk problematik rekommenderas du att inte fortsätta utredningen. Däremot får du en bedömning av psykologen vad din problematik annars kan bestå av. Exempelvis ångestproblematik, tvång etc.

Kan primärvården ta del av er bedömning?

Om du uppfyllt kriterier för ADHD och önskar prova medicinering via offentliga vården kan vi hjälpa dig att skicka remiss till psykiatrin.

Vad för åtgärder kan man ta efter en diagnos?

Om det inte framkommer några hinder från att prova ADHD medicinering erbjuds du att prova det via tjänsten ADHD-medicinering. Genom att få svar på den problematiken man har upplevt kan det hjälpa dig att må bättre. Hur vi reagerar är olika, en del med lättnad, andra med sorg och ilska. Det viktigaste är arbeta med strategier för att kunna få bättre balans och energireglering i vardagen. Med medicinering kan det för en del patienter bli lättare att bibehålla. 

Är en diagnos permanent?

Vissa symptom på ADHD kan över tid bli mer lindriga eftersom man lär sig hantera sina symtom. Dock finns det många med odiagnostiserad ADHD som får andra besvär som exempelvis utmattning och inte får rätt behandling. En ADHD diagnos är generellt sett något som man tar med sig i livet. Om du diagnostiserats som barn och upplever att du inte uppfyller kraven för diagnos längre kan man efter en ny neuropsykiatrisk utredning i vissa fall avskriva diagnosen.

Kan jag besöka er mottagning?

Vi arbetar för närvarande endast digitalt. Det gör att vi kan vara flexibla och prisvärda. All kontakt sker digitalt och du använder BankID för att logga in.

När börjar jag betala för utredningen?

Du betalar 995 kronor i samband med första bedömningssamtalet med psykolog. Om psykologen gör bedömningen att dina besvär kan bero på ADHD går du vidare i utredningen och betalar då resterande kostnaden på 18 000 för den fullständiga utredningen. En full utredning kostar alltså 18 995 kronor. Alla köp hos oss kan delbetalas via Klarna.

Behöver jag betala även om jag inte får en diagnos?

Det viktiga är att hitta en förklaring till din problematik. Ibland är svaret inte ADHD utan någon annan diagnos som passar bättre in än ADHD. Det i sig kan ge dig en förklaring. Du betalar för en neuropsykiatrisk utredning oavsett om du diagnostiseras med ADHD eller inte, men utredningen kan även ha andra utfall och vi hjälper dig att navigera val framåt.

Behöver jag betala för medicinering?

Du behöver betala för behandlingspaketet vilket innebär förskrivning av medicin och uppföljningar under ett år. Själva ADHD medicinen ingår i högkostnadsskyddet där man inte betalar mer än 2400 kr per år för medicin och dit räknas även medicin som någon annan läkare förskrivit.

Måste jag medicinera om jag får en diagnos?

Många gånger räcker en förklaring till varför man upplever problem i vardagen. Medicinering kan hjälpa till om strategierna man har inte räcker. Vi erbjuder medicinering separat och du får frågan efter din utredning om du önskar påbörja en sådan insats.

Vad gäller för att jag ska kunna få adhd-medicinering via er?

För att kunna få medicinering digitalt via oss behöver du vara över 18 år, inte ha något pågående missbruk. Du behöver ha fått ditt hjärta undersökt (lyssnat) av en läkare och inte ha några hjärtbesvär. Ej heller ha epilepsi. Ej vara gravid. Viss social stabilitet för att kunna följas säkert. Du behöver även kunna återkoppla ditt blodtryck vid våra uppföljningar och vi rekommenderar att du köper en blodtrycksapparat för att underlätta det.

Vilken ADHD-medicin kommer jag att få?

Vi följer läkemedelsverkets riktlinjer för medicinering och vilken ordning man testar dem. Nedan kan du läsa om olika läkemedel och deras verkan.

Concerta, Ritalin, Medikinet, Equasym (Metylfenidat)

Det finns olika namn på de mediciner innehåller den aktiva substansen meylfenidat. Skillnaden mellan dem är hur de snabbt de börjar verka och hur länge de stannar kvar i kroppen. Concerta är den som har längst verkningstid. Enligt Läkemedelsverket påbörjas medicinering med metylfenidat.

Elvanse, Attentin (lis-,dexamfetamin)

Om du får biverkningar av metylfenidat eller ingen effekt bedömer läkaren om du ska byta till Elvanse eller Attentin. Elvanse har liknade lång verkningstid som Concerta och Attentin brukar ha kortare verkningstid.

Strattera, Intuniv (Atomoxetin, Guanfacin)

Om du inte får effekt av de mediciner du provat innan eller biverkningar görs bedömning om du ska prova dessa läkemedel. De har effekt på ADHD-symtom men brukar inte ha lika god effekt som centralstimulantia.

Hur fungerar medicinen och vilka biverkningar finns det?

Centralstimulantia

Concerta, Ritalin, Medikinet och Equasym tillhör substansen metylfenidat. Elvanse och Attentin tillhör en typ av amfetaminer. Båda grupperna kallas för centralstimulantia. Effekten kommer inom cirka en timme och håller i sig från 4-14 timmar beroende på vilket läkemedel. När det gäller metylfenidat så kan man säga att tillverkarna har blandat medicinen så att vissa delar av den verkar snabbt medan resterande verkar långsamt (depot). Det kan påverka både effekt och biverkningar. Idag tror forskare att problemet med ADHD uppstår vid för låga nivåer av dopamin.

Effekt

Centralstimulantia ökar nivåerna av dopamin som hjärnan behöver. Metylfenidat påverkar dopaminupptagningen genom att göra dopamin mer tillgängligt. Den andra substansen som är en typ av amfetaminer verkar på samma sätt som metylfenidat men den har även en till verkningsmekanism vilket gör att dopamin blir ytterligare mer tillgängligt. Båda substanserna hjäper personer med ADHD på flera olika områden där symtomen av ADHD märks. Exempelvis koncentration och energibalansering. Eftersom graden av symtomen av ADHD ser väldigt olika ut påverkar även medicinen dessa olika. Det går därför inte att helt säga att den ena medicinen fungerar bättre än den andra då det är individuellt.

Biverkningar

De främsta biverkningarna av centralstimulantia är att man inte blir lika hungrig. En del kan uppleva ökad ångest. Andra får påverkan på sömnen. Få får påverkan på puls och blodtryck och det är något som behöver följas upp regelbundet vid ADHD-medicinering. Det finns flera biverkningar och om något uppkommer som skulle kunna vara en biverkan diskuterar vi det i samband med uppföljningarna som sker regelbundet.

 

Icke-centralstimulantia

Det finns två substanser som används för ADHD-behandling:  Atomoxetin och Intuniv. Båda medicinerna tar tid innan de ger effekt, vanligtvis cirka en vecka. Du behöver trappa upp och trappa ner medicinen till skillnad från centralstimulantia. 

Effekt 

Substanserna har påverkan på blodtrycket vilket i sin tur har sett kunnat ge effekt på ADHD-symtom. Sambandet vad man tror är att det har en lugnande effekt vilket då i sin tur påverkar och hjälper ADHD-symtomen.

Biverkningar

De främsta biverkningar är trötthet och påverkan på blodtrycket då mot det lägre hållet. Intuniv kan påverka aptiten genom att öka den och Atomoxetin genom att minska den. Ibland kombineras centralstimulantia och icke-centralstimulantia detta för att hjälpa mot biverkningar som man får av centralstimulantia och den extra effekten man får av icke-centralstimulantia.

Kontakta oss