Våra priser

Undrar du över vad en ADHD utredning kostar? Eller vad det kostar att medicinera sin ADHD? Nedan finns info om våra olika priser, behandlingspaket och övriga tjänster. Om du är osäker på vad som gäller för just dig kan du alltid kontakta oss.

Snabblänkar

Utredning

Medicinering

Psykiatriska & övriga tjänster

Utredning

ADHD utredning

 • Bedömningssamtal kostar 995 kr och inkluderar ett samtal hos psykolog
 • En fullständig utredning kostar 18995 21995 kr och inkluderar bedömning hos psykolog, intervju med anhörig, alla tester, läkarbedömning samt samtal om vidare steg.
 • Fram till 31/8 kan du göra en full utredning hos oss till introduktionspriset 18995 kr. (Bedömingssamtal 995 kr + full neuropsykiatrisk utredning 18000kr)

* Lämna in din vårdbegäran på knappen ovan så kontaktar vi dig med mer information. Du betalar inget föränn du bokat tiden hos psykolog.

Medicinering

Behandlingspaket Nybörjare

6995 kr första året*

För dig som inte provat ADHD medicinering från läkare tidigare. Vi hjälper dig att hitta rätt medicin och dosering. Vad som ingår:

 • Första besök hos specialistläkare i psykiatri där ni går igenom frågor som läkaren har.
 • Andra besöket där ni går igenom medicineringen och upplägg.
 • De nästkommande besöken fokuserar på uppföljning och ändring av medicineringen (två läkarbesök och uppföljningar via blankett).

Om du mot förmodan behöver justera ytterligare går det bra att boka in ytterligare samtal med våra läkare för en extra kostnad (1250 kr).

*Betalningen delas upp på första samtalet 1995 kr och resterande 5000 kr efter att du blivit godkänd för behandling.

Behandlingspaket Rutinerad

5995 kr första året*

För dig som har pågående behandling men av olika anledningar inte är nöjd och önskar justera medicinen. Vad som ingår:

 • Samtal med specialistläkare i psykiatri och bedömning om justering av medicinen.
 • Uppföljning av läkare vid två tillfällen samt egenrapportering via blankett.

*Betalningen delas upp på första samtalet 1995 kr och resterande 4000 kr efter att du blivit godkänd för behandling.

Behandlingspaket Erfaren

4995 kr per år*

För dig med välfungerande medicinering men av olika anledningar önskar byta mottagning. Vad som ingår:

 • Samtal med specialistläkare i psykiatri.
 • Uppföljning genom egenrapportering med blankett.

*Betalningen delas upp på första samtalet 1995 kr och resterande 3000 kr efter att du blivit godkänd för behandling.

Behandlingspaket Fortsättning

4995 kr per år

För er som är våra patienter sedan tidigare och och vill fortsätta att vara nöjda. Vad som ingår:

 • Årskontroll av din behandlande läkare och recept.

Om du har en pågående medicinering hos oss kommer du få en förfrågan om fortsättning.

Övriga tjänster

Saker kan uppstå som exempel behov av intyg (300 kr-1995 kr) eller ett extra samtal med din läkare (1250 kr). Kontakta oss om du har frågor.

Psykiatriska & övriga tjänster

Psykiatrisk bedömning

Ett besök för psykiatrisk bedömning hos våra specialistläkare kostar 1750 kr per tillfälle.

Vi kan hjälpa dig med en bland annat:

 • En första diagnostisering av sjukdom och insättning av behandling
 • Bedömning av om ett besök hos vården är att rekommendera
 • Receptförskrivning
 • Bedömning av redan insatt behandling och erbjudande av alternativ p.g.a. biverkningar, utebliven effekt eller liknande

 

Basutredning (Efter psykiatrisk bedömning)

Efter ditt samtal med psykolog kan du erbjudas att göra en så kallad basutredning där ni vidare kartlägger din problematik med hjälp av intervjuer och frågeformulär. 

Detta kan även användas för en eventuell remiss till annan vårdgivare om vi inte kan vara behjälpliga med din problematik digitalt.

Basutredningen kostar 3995 kr. 

Körkortsintyg

Om du behöver ett körkortsintyg kan vi hjälpa dig med det.

Körkortsintyg kostar 1395 kr.

Om du behöver göra en drogscreening kostar intyget 1895 kr.

Du kan få ett intyg genom att logga in med BankID nedan så hjälper vi dig vidare.

 

Vanliga frågor

Vad ingår i utredningen?

Vi arbetar i team med psykolog och specialistläkare i psykiatri som går igenom den informationen vi inhämtat via samtal med dig, anhörig och formulär. Du genomför även neuropsykologiska tester digitalt. Du kommer efter utredningen att erhålla ett neuropsykiatriskt utlåtande som du vid behov kan använda dig av vid kontakt med vården.

Vad kostar en utredning?

En komplett neuropsykiatrisk utredning kostar för närvarande 18995 kr. Se mer information under priser. Alla köp hos oss kan delbetalas via Klarna.

Hur betalar jag?

Du får instruktioner för betalning när du fyllt i en vårdbegäran. All betalning sker via Klarna, där du kan välja att betala direkt via din bank, ditt kort eller delbetala köpet.

Varför behöver ni prata med en anhörig?

Vi behöver få information från flera källor för att få en helhetsbild av ditt liv och din problematik. Vi pratar med en nära anhörig som kände dig som barn.

Vad händer om jag inte vill göra en utredning efter första bedömningen?

Om du ångrar dig efter psykologbedömningen så behöver du inte gå vidare med utredningen och betalar endast för det besöket.

Vad händer om jag inte uppfyller kriterierna efter en första bedömning?

Om psykologen bedömer att det troligen inte föreligger neuropsykiatrisk problematik rekommenderas du att inte fortsätta utredningen. Däremot får du en bedömning av psykologen vad din problematik annars kan bestå av. Exempelvis ångestproblematik, tvång etc.

Kan primärvården ta del av er bedömning?

Om du uppfyllt kriterier för ADHD och önskar prova medicinering via offentliga vården kan vi hjälpa dig att skicka remiss till psykiatrin.

Vad för åtgärder kan man ta efter en diagnos?

Om det inte framkommer några hinder från att prova ADHD medicinering erbjuds du att prova det via tjänsten ADHD-medicinering. Genom att få svar på den problematiken man har upplevt kan det hjälpa dig att må bättre. Hur vi reagerar är olika, en del med lättnad, andra med sorg och ilska. Det viktigaste är arbeta med strategier för att kunna få bättre balans och energireglering i vardagen. Med medicinering kan det för en del patienter bli lättare att bibehålla. 

Är en diagnos permanent?

Vissa symptom på ADHD kan över tid bli mer lindriga eftersom man lär sig hantera sina symtom. Dock finns det många med odiagnostiserad ADHD som får andra besvär som exempelvis utmattning och inte får rätt behandling. En ADHD diagnos är generellt sett något som man tar med sig i livet. Om du diagnostiserats som barn och upplever att du inte uppfyller kraven för diagnos längre kan man efter en ny neuropsykiatrisk utredning i vissa fall avskriva diagnosen.

Kan jag besöka er mottagning?

Vi arbetar för närvarande endast digitalt. Det gör att vi kan vara flexibla och prisvärda. All kontakt sker digitalt och du använder BankID för att logga in.

När börjar jag betala för utredningen?

Du betalar 995 kronor i samband med första bedömningssamtalet med psykolog. Om psykologen gör bedömningen att dina besvär kan bero på ADHD går du vidare i utredningen och betalar då resterande kostnaden på 18 000 för den fullständiga utredningen. En full utredning kostar alltså 18 995 kronor. Alla köp hos oss kan delbetalas via Klarna.

Behöver jag betala även om jag inte får en diagnos?

Det viktiga är att hitta en förklaring till din problematik. Ibland är svaret inte ADHD utan någon annan diagnos som passar bättre in än ADHD. Det i sig kan ge dig en förklaring. Du betalar för en neuropsykiatrisk utredning oavsett om du diagnostiseras med ADHD eller inte, men utredningen kan även ha andra utfall och vi hjälper dig att navigera val framåt.

Behöver jag betala för medicinering?

Du behöver betala för behandlingspaketet vilket innebär förskrivning av medicin och uppföljningar under ett år. Själva ADHD medicinen ingår i högkostnadsskyddet där man inte betalar mer än 2600 kr per år för medicin och dit räknas även medicin som någon annan läkare förskrivit.

Måste jag medicinera om jag får en diagnos?

Många gånger räcker en förklaring till varför man upplever problem i vardagen. Medicinering kan hjälpa till om strategierna man har inte räcker. Vi erbjuder medicinering separat och du får frågan efter din utredning om du önskar påbörja en sådan insats.

Vad gäller för att jag ska kunna få adhd-medicinering via er?

För att kunna få medicinering digitalt via oss behöver du vara över 18 år, inte ha något pågående missbruk. Du behöver ha fått ditt hjärta undersökt (lyssnat) av en läkare och inte ha några hjärtbesvär. Ej heller ha epilepsi. Ej vara gravid. Viss social stabilitet för att kunna följas säkert. Du behöver även kunna återkoppla ditt blodtryck vid våra uppföljningar och vi rekommenderar att du köper en blodtrycksapparat för att underlätta det.

Vilken ADHD-medicin kommer jag att få?

Vi följer läkemedelsverkets riktlinjer för medicinering och vilken ordning man testar dem.

P.g.a. regler för annonsering kan vi inte lista aktuella läkemedel, varumärken eller annan information här på vår hemsida. Skicka oss ett meddelande så svarar vi kring vad för rutiner som finns kring olika mediciner.

Hur fungerar medicinen och vilka biverkningar finns det?

Det finns två primära grupper mediciner för ADHD behandling. Nedan kan du läsa om dem, men p.g.a. regler kring marknadsföring kan vi inte lista specifika läkemedel och använda vissa termer. Skicka ett meddelande om du har fler frågor kring våra processer för medicinering.

Centralstimulantia

Centralstimulantia ökar nivåerna av dopamin som hjärnan behöver. Effekten kommer inom cirka en timme och håller i sig från 4-14 timmar beroende på vilket läkemedel. Idag tror forskare att problemet med ADHD uppstår vid för låga nivåer av dopamin. Centralstimulantia påverkar dopaminupptagningen genom att göra dopamin mer tillgängligt eller/och har även en till verkningsmekanism vilket gör att dopamin blir ytterligare mer tillgängligt. Båda substanserna hjäper personer med ADHD på flera olika områden där symtomen av ADHD märks. Exempelvis koncentration och energibalansering. Eftersom graden av symtomen av ADHD ser väldigt olika ut påverkar även medicinen dessa olika. Det går därför inte att helt säga att den ena medicinen fungerar bättre än den andra då det är individuellt.

Biverkningar

De främsta biverkningarna av centralstimulantia är att man inte blir lika hungrig. En del kan uppleva ökad ångest. Andra får påverkan på sömnen. Få får påverkan på puls och blodtryck och det är något som behöver följas upp regelbundet vid ADHD-medicinering. Det finns flera biverkningar och om något uppkommer som skulle kunna vara en biverkan diskuterar vi det i samband med uppföljningarna som sker regelbundet.

Icke-centralstimulantia

Det finns två icke-centralstimulerande substanser som används för ADHD-behandling. Båda medicinerna tar tid innan de ger effekt, vanligtvis cirka en vecka. Du behöver trappa upp och trappa ner medicinen till skillnad från centralstimulantia.

Effekt 

Substanserna har påverkan på blodtrycket vilket i sin tur har sett kunnat ge effekt på ADHD-symtom. Sambandet vad man tror är att det har en lugnande effekt vilket då i sin tur påverkar och hjälper ADHD-symtomen.

Biverkningar

De främsta biverkningar är trötthet och påverkan på blodtrycket då mot det lägre hållet. De två substanserna kan antingen öka eller minska aptiten. Ibland kombineras centralstimulantia och icke-centralstimulantia för att hjälpa mot biverkningar som man får av centralstimulantia och den extra effekten man får av icke-centralstimulantia.

Kontakta oss