Psykiatrisk basutredning

3,995.00 kr

Efter ditt samtal med psykolog kan du erbjudas att göra en så kallad basutredning där ni vidare kartlägger din problematik med hjälp av intervjuer och frågeformulär.

Detta kan även användas för en eventuell remiss till annan vårdgivare om vi inte kan vara behjälpliga med din problematik digitalt.

Basutredningen kostar 3995 kr.